Innovation nr 93 - FitFireVent – en framtidsprodukt för hållbar renovering

FitFire Vent är ett vattenbaserat kompositrör för tätning av ventilationskanaler och imkanaler som bland annat bidrar till en säkrare arbetsmiljö för installatörer, förbättrad värmeåtervinning och ekonomiska besparingar.

FitFire Vent installeras i befintliga kanaler, vilket innebär att smutsiga håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp kan undvikas. Den befintliga kanaler infodras och skapar en ny slät kanal utan skarvas, med bibehållen kanalarea.

Sammansättningen av kompositfodret består av fiberglas och vattenbaserat värmehärdande hartser och är miljövänligt genom hela livscykeln. SundaHus har tilldelat insatsrören högsta bedömningsklass A och produkterna är registrerade i BASTA-registret.

Läs mer >>