Vid tillverkning av cement uppstår koldioxidutsläpp. Ca 40% av koldioxiden kommer från det bränsle som krävs för att värma upp cementugnen till 1450 grader. Resterande 60% uppstår vid den kemiska reaktion som sker när kalkstenen upphettas, så kallade processutsläpp.

Cementa använder sig av koldioxidavskiljning för att minska sina processutsläpp med hjälp av en utvecklad aminteknologi. Tekniken innebär att aminer tillsätts som binder koldioxiderna till sig vilket gör att rök innehållande koldioxider och ren rök kan separeras. Koldioxiden kyls sedan ner och övergår från gas till vätskeform som sedan pumpas ner ca 3 km under havsbotten. Där nere övergår koldioxiden till mineralform och återbildas till mineraler och bergarter.

För Cementa är branschens största hållbarhetsutmaning att minska på koldioxidutsläppen. Därför har de tagit fram tre punkter som kräver engagemang, stöd och handling hos det offentliga för att Sverige ska kunna nå klimatneutralitet. Den första handlar om att det krävs offentliga satsningar för forskning, utveckling och demonstration när det kommer till koldioxidavskiljning. Den andra handlar om att skapa kommersiella lösningar för att nyttja och lagra koldioxid. Och den tredje är en nationell strategi för att lagra koldioxid.

Läs mer här >>