NOXOUT är ett papptak som reducerar mängden NOx-partiklar och bidrar till en renare luft.

Utsläppen av NOx-partiklar kommer från bland annat från spisar, bilar, lastbilar och utsläppsnivåerna ökar stadigt. Partiklarna förorenar vår luft samtidigt som de är skadliga för vår hälsa. Skiffert på NOXOUT är belagt med titandioxid som bryter ner partiklarna och med hjälp av solens uv-strålar påskyndas processen. När NOx-partiklarna brutits ned till nitrater sköljs de av taket i samband med regn och tas upp av plantor och träd som näring.

Läs mer >>