Förskolan Hoppet i Göteborg byggs med en fossilfri ambition på uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborgs stad. Via projektet RePipe Demo har man kunnat använda sig av rör i återvunnen eller fossilfri, biobaserad plast. 

I projektet RePipe Demo som leds av forskningsinstitutet RISE, samlas rör från hela bygden in och återvinns till nya rör. Dessutom är hela 50% av det totala behovet rör till förskolan Hoppet tillverkade av BIOVYN ™ som baseras på 100% fossilfri råvara och möjliggör besparingar av växthusgaser på över 90%. Totalt har förskolan använt 250 meter kabelskyddsrör tillverkade av återvunnen PVC, närmare 1 000 meter kabelskyddsrör och dräneringsrör tillverkade av återvunnen polyeten och ca 350 meter certifierade markavloppsrör tillverkade av BIOVYN ™.

Läs mer >>