Trä och möbelföretagen har tagit avstamp i Agenda 2030 och listat 11 mål och 29 delmål som bedöms vara centrala för trä-och möbelindustrin.

Syftet är att ligga i framkant och tydliggöra de utmaningar men även möjligheter som finns för att kunna arbeta mot en hållbar framtid. De framtagna målen har sammanställts i en medlemsexklusiv guide som ska hjälpa TMFs medlemmar att formulera egna hållbarhetsmål och strategier. Ihop med guiden har TMF även tagit fram en sammanfattande broschyr kring branschens elva Agenda 2030-mål.

Läs mer >>