Gyptone Activ’Air är akustikundertaket från Gyproc som aktivt förbättrar inomhusluften i byggnader som förskolor, skolor och sjukhus, samtidigt som det minskar efterklangstiden.

Gyptone Activ’Air är en patenterad teknologi, framtagen för att minska efterklangstiden samtidigt som den förbättrar kvalitén på inomhusluften genom att bryta ner VOC-emissioner, exempelvis formaldehyd som utsöndras från bearbetade produkter som lim, golv, hyllor osv. Teknologins verkningsgrad har testats genom mätningar som utförts vid Eurofins ackrediterade testlaboratorium som visar att Activ’Air bryter ned upp till 70% av formaldehydkoncentrationen i en kontrollerad miljö.

Läs mer >>