Korslimmat trä (KL-trä) har vissa miljömässiga fördelar i jämförelse med flervåningsbyggnader i betong, t ex ett lägre CO2 utsläpp. Men, det finns även utmaningar och därför har Saint-Gobain Sweden AB tagit fram en vägledande projekteringsguide för byggande i KL-trä.

Utmaningarna med byggande i KL-trä avser bland annat fuktsäkring, brandsäkerhet, bygghöjd och ljudmiljö vilket ökar vikten av korrekt projektering. I Saint-Gobains projekteringsguide som riktar sig till föreskrivare, arkitekter, konstruktörer och projektörer beskrivs kritiska områden och prioriteringar för att skapa ett framtida hållbart bygge. Fördjupning förs inom området byggnadsfysik, fuktsäkring och akustik kopplat till Boverkets byggregler.

Läs mer >>