Vid årsskiftet kommer ROCKWOOL skifta till biogas och därmed minska sina Co2-utsläpp i Norden med 70%.

Rockwool producerar stenull genom nedsmältning av sten och återvunnet material. För att göra detta krävs höga temperaturer som resulterar i stora mängder energi. Rockwool har under det senaste decenniet gjort stora investeringar i teknikutveckling och modernisering av deras två danska fabriker för att effektivisera produktionen och minska sin miljöpåverkan. Detta har bland annat resulterat i skiftet till biogas vilket innebär en minskning på 110 000 ton Co2 per år jämfört med utsläppen för 30 år sedan.