För att möta Sveriges klimatmål på netto noll-utsläpp till 2045 startade SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall HYBRIT-initiativet. Resultatet av samarbetet ska bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknologi.

Järn- och stålindustrin står för 7% av de globala utsläppen och för 10% av Sveriges koldioxidutsläpp. HYBRIT är ett revolutionerande steg inom ståltillverkningsindustrin och på vägen mot den gröna omställningen.

Tekniken bygger på att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen kombinerat med fossilfri el. Tillverkningen bygger på att pelletiseringen istället kommer genomföras med fossilfria bränslen vilket ska göra den delen i värdekedjan klimatneutral. Järnmalmen reduceras sedan med hjälp av vätgas istället för koks i en så kallad direktreduktion där biprodukten enbart består av vatten. Vätgasen produceras även av fossilfri elektricitet.

Läs mer >>