Injektionstekniken med Polymer är en energieffektiv och utsläppssnål teknik utvecklades på University of New South Wales i Australien och infördes 2016 i Celsas smältverk.

Tekniken bygger på en blandning av gummigranulat (som kommer från återvunna däck) och koks injiceras i ljusbågsugnen för att ersätta den koks som förbrukas. Med denna teknik minskas energiförbrukningen i ljusbågsugnen och den totala mängden tillsatser, koldioxidutsläpp och dioxinutsläpp. Celsa har siktar på att injicera upp emot 1600 ton gummigranulat per år vilket kommer motsvara omkring 118 000 däck per år.

Läs mer >>