RAC 800 heter membranet som på ett kraftfullt och effektivt sätt stoppar gas.

Membranet består av fyra stycken skikt med UV-stabiliserad polyetenplast som på ett effektivt sätt stoppar både radon, koldioxid och metan vilket gör att det med fördel kan användas för att bygga på förorenad mark.

Det översta och understa skiktet av membranet består av blåst film som ger ytterligare styrka. Inuti membranet finner man ett aluminiumskikt som bidrar till en extra gastäthet samt en armering av polyesternät för att maximera membranets tålighet.