Med Moniers takkalkylator minskas onödigt och överflödigt spill vilket bidrar till ett hållbarare bygge.

Moniers takkalkylator gör även att man på ett enkelt och smidigt sätt kan få en kostnadsuppskattning för tak och dess särskilda behov. I kalkylatorn får användaren ange typ av tak, mått och vinklar och sedan vilken produkt som önskas använda och vilken kulör. Därefter presenteras en antal- och prisuppskattning.

Läs mer >>