IsoTimber är materialleverantören av stommen till Prima Properties nyckelfärdiga och hållbara hus där stommen består av de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft.

IsoTimbers patentsökta byggteknik bygger på att man fräser ut tusentals luftkanaler i trät vilket skapar en naturlig isolering samtidigt som pellets tillverkas av restprodukterna. Med denna teknik undviks användandet av plastfolie och väggstommarna binder koldioxid istället för att frigöra den vilket bidrar till mindre utsläpp. Inomhusklimatet gynnas även av denna lösning då stommen är diffusionsöppen och anpassar sig efter luftfuktighet.

Prima Properties kommer ta fram IsoTimber-baserade byggnader inom tre marknadssegment, statliga/kommunala, företag/organisationer och för den privata marknaden.

Läs mer >>