RUUKKIS sandwichpaneler för ytterväggar är lufttäta, långvariga och energieffektiva och lämpar sig för alla olika byggnadstyper.

I sortimentet finns både väggpaneler med mineralull och PIR-kärna och gör att det går att hitta den bästa lösningen för respektive anläggning. I de olika produktfamiljerna finns varianter för olika slutanvändarbehov, exempelvis paneler med högre säkerhet mot inbrott, garanterad lufttäthet och energibesparing, större bärande kapacitet och paneler som innehåller återvunnet glas.

Läs mer >>