Södra investerar i en ny produktionsanläggning för korslimmat trä och fortsätter därför satsningen på vidareförädling.

I biokombinatet i Värö där Södra sedan tidigare haft sin anläggning, ligger nu den nya anläggningen med en produktionskapacitet på ca 100 000 m3. Jörgen Hermansson, chef för Södra Building System, berättar att tillverkningen av korslimmat trä över tid kommer att vara ca 140 000 kubikmeter per år, vilket motsvarar 5000 lägenheter. Målsättningen är att bli en av de bästa volymfabrikerna i Sverige.

Läs mer >>