Tack vare plåtslageriet Weatherproof Familys nya fasadsystem, har möjligheten till nya användningsområden för både spillplåt och återbrukad plåt möjliggjorts.

Weatherproof Family är företaget som ständigt strävar efter att förbättra och effektivisera arbetsuppgifter och processer. Just nu satsar företaget extra mycket på sektions uppbyggda fasadsystem som kan kläs på plats i verkstäder. Syftet är en effektivare montering vilket innebär att det är flexiblare och möjliggör olika format på plåtarna. Detta bidrar i sin tur till att spillplåtar och återbrukad plåt som ofta förekommer i oväntade storlekar och former går snabbt och smidigt att montera.

Weatherproof Family ställer nu in siktet på att inom kort få uppföra den första stora fasaden med enbart återbrukad plåt.

Läs mer >>