Knauf Danogips Nail it Indoor är ett system som minskar montagetiden och både bidrar till ökad lönsamhet och mindre avfall.

Med skarv i fält reduceras mängden spill av skivmaterial som i sin tur bidrar till minskad avfallshantering vilket gynnar miljön. Den reducerade montagetiden och det förenklade montaget, som sker med dyckertpistol, förbättrar även arbetsmiljön och minskar risken för förslitningsskador.

Läs mer >>