Celsa införde 2016 en ny teknik som bevarar hettan hos de varma valsämnena från stränggjutningen.

Tekniken kallas för hot charging och innebär att valsämnena placeras i ”termoboxar” efter gjutningsprocessen och därefter transporteras till valsverket. På så sätt har man kunnat minska på energiförbrukningen med 30 GWh då smälttemperaturen i valsverket ökar från 400 till 800 °C med hjälp av tekniken. Den minskade energiförbrukningen motsvarar en årlig minskning av koldioxidutsläppen på 8000 ton.

Läs mer >>