Bonas målsättning är att generera noll avfall och har därför tagit till flertalet hållbara åtgärder för att på längre sikt nå sitt mål.

Transport är en stor bidragande faktor till koldioxidutsläpp och därför har Bona valt att övergå från vägtransport till järnvägstransport av varor mellan Sverige och Tyskland. Denna åtgärd har minskat Bonas utsläpp med hela 60 procent.

Läs mer >>