Ett steg i Webers livscykelanalys , som är en metod för att minska produkternas miljöpåverkan från tillverkning och användning till avfallshantering och transport, är deras dammfilter.

Dammfiltret som finns på samtliga anläggningar samlar upp dammet som uppstår. Detta hamnar sedan i en strumpa som sedan återför materialet till silon som senare kan användas för att tillverka nya produkter.

Läs mer >>