Med Liwa Färg ABs produkt Liwa OdorControl System säkerställs att lukt på ett effektivt sätt elimineras från lokaler med skador till följd av bland annat brand, mögel, niktoin etc.

Behandlingen med Liwa OdorControl är permanent vilket gör att behovet av ytterligare behandlingar minimeras vilket bidrar till en stor miljöfördel. Produkten är även vattenbaserad och bygger på Prebona Compo Techs unika teknologi och är ett steg i att fasa ut konventionella lösningsbaserade färger säger Ted Ljungkvist, VD på Liwa färg.

Läs mer >>