Vegtechs Hydropack Sedum-ört-gräs är ett multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar byggnaden samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden.

Sedumtaket har en hög vattenhållande kapacitet på upp till 45 liter/m2 och innehåller biokol som minskar mängden koldioxid i atmosfären. Klicksystemet består av flyttbara moduler som gör det lätt att utföra service på utan att skada vegetationen. Hydropack Sedum-ört-gräs består även av ett 20-tal arter som bidrar till en hög biodiversitet och är bra för faun, människor och miljö.

Läs mer >>