Forbos Marmoleum är världens första C02-neutrala halvhårda golv som i huvudsak produceras av naturliga, återvunna och förnybara råvaror som linolja, trämjöl, tallolja, jute, kalksten och naturliga färgämnen.

Utsläppen som tillverkningen skapar är lägre än den mängd koldioxid som råvarorna binder vilket resulterar i netto noll utsläpp. Produktionen av Marmoleum har en hög återvinningsgrad av spillprodukter och drivs av grön el. Tillverkningen sker även i moderna fabriker inom EU.

Läs mer >>