Att vänta på bussen i storstäder där bilar och andra fordon transporteras bidrar till inandning av farliga luftföroreningar. Även om Sverige har en relativt god luftkvalité så bidrar ändå luftföroreningar i Sveriges storstäder till för tidig död hos många.

Detta är något som Camfil ihop med Team Tejbrant uppmärksammat och utvecklat en lösning på. Lösningen heter Clean Shelter och är ett väderskydd med inbyggda luftrenare som renar luften med upp till 85–90%.

Hur går detta till då? Jo, den förorenade luften sugs in via taket på Clean Shelter-kuren genom för-filtret i varje gavel för att sedan renas ytterligare genom Camfils luftrenare. Den renade luften blåses sedan in i skyddet via undertakets öppningar. Någon större ljudpåverkan kommer inte heller ske då luftrenarna arbetar med en låg ljudnivå.

Läs mer >>