VinyPlus är PVC-branschens frivilliga åtagande som ska hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara materialet som väljs när man vill ha värde, kvalité och miljösäkerhet.

Åtagandet introducerar nya områden som energi och resurseffektivitet och innefattar alla PVC:s avfallsströmmar. VinylPlus togs fram tillsammans med bl a miljöorganisationer, tillsynsmyndigheter, offentliga representanter samt användare av PVC. Det nya programmet innehåller 30 mätbara och konkreta mål som utgår från fem utmaningar baserade på Det Naturliga Stegets systemvillkor för hållbar utveckling.

Läs mer>>