Golvbranschen har tagit fram kretsloppsmärkningen som är ett system som möjliggör en enkel och snabb identifiering av de olika kemiska ämnena som finns i olika golvkonstruktioner.

Systemet grundar sig i Golvbranschens centrala databas där innehållsdeklarationer från branschens alla produkter finns. Systemet är brett och innefattar allt från ytmaterial som olja och lack till golvjämning och primer. Med kretsloppsmärkningen får användaren information om hur golvet bäst sköts om och hur det ska tas om hand vid borttagning utifrån miljösynpunkt.

Läs mer >>