Senast Moelven byggde något helt nytt var 1978. Men nu, år 2020, presenterar Moelven sin nya pelletsfabrik med tillhörande bioenergianläggning i Sokna i Norge.

För Moelven Sonabruket AS är det viktigt att använda och nyttja en naturresurs som timmerstockar på bästa möjliga sätt. Därför presenterar nu Moelven sin nya pelletsfabrik som på ett hållbart och lönsamt sätt hjälper företaget att ta tillvara på restråvaran som uppkommer vid träförädlingsprocessen. Fabriken kommer även gynna lokalsamhället i form av både virke och arbetskraft.

Läs mer >>