Betongindustri har sett en tydligt stigande efterfrågan på betongprodukter med ett lägre klimatavtryck. Därför har Betongindustri lanserat klimatförbättrad betong.

Det nya sortimentet ingår i Betongindustris befintliga miljösortiment BI Optimal som utgörs av olika definierade betongprodukter ihop med en rådgivningstjänst. Produkterna är kategoriserade utifrån tre steg av koldioxidreduktion som baseras på vilken miljöambition projektet har. Betongen har även specificerade absoluta koldioxidekvivalentnivåer som Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri, menar ska hjälpa såväl projektörer som entreprenörer att välja rätt betong utifrån ett miljöperspektiv.

Läs mer >>