15 000 – 20 000 ton gips, så mycket gipsspill återvinner Knauf Danogips varje år.

94 procent av gipsskivan består av gips, resterande procent är papper. Vid återvinningen av gipsspill återanvänds 100 procent av gipsskivan då gipset blir till gipspulver som används till att framställa nya gipsskivor och pappret används bland annat till uppvärmning. Att returnera gipsspill är även en ekonomisk fördel då det kan vara 3-5 gånger så dyr deponi. Väljer man att returnera gipsspill med Knauf levereras retursäckarna direkt till byggarbetsplatsen, fylls och hämtas sedan tillbaka till fabriken.

Läs mer >>