Till följd av högt ställda krav på hållbart byggande och en lägre klimatpåverkan har Cementa lanserat sin nya produkt Bascement.

Bascement är ett cement med lägre koldioxidavtryck som kan användas vid alla vanliga betongarbetet. Tack vare att man kunnat reducera klinkerandelen har detta medfört att kalkstens – och elförbrukningen minskats vid tillverkningsprocessen. Den har även en ökad prestanda i form av högre 28-dygnshållfasthet, förbättrad arbetsbarhet samt ett minskat behov av vatten och tillsatsmedel.

Läs mer >>