SSAB Weathering och COR-TEN är ett väderbeständigt stål som minimerar den totala livscykelkostnaden tack vare låga eller obefintliga behov av underhåll.

SSAB Weathering stål utsattes under en sex år lång testperiod för extrema väderförhållanden och naturlig saltvattenspray. Under åren repades ytan ner till naken metall men provplåtarna klarade trots det korrosion, färgen satt kvar och stålet bromsade ytterligare påverkan. Detta innebär att stålet inte behöver målas om lika ofta vilket både minskar underhållskostnaderna men också miljöpåverkan.

Läs mer >>