Derbigum har utvecklat tätskiktet Derbicolor Olivin med en yta som består av mineralen Olivin som absorberar koldioxid.

När mineralen kommer i kontakt med atmosfärens koldioxid via regnvatten reagerar den och skapar en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden. Resterna består av magnesiumkarbonat och kiseldioxid (sand) som är två ofarliga ämnen för miljön som sedan färdas bort med regnvattnet. Mineralet Olivin är ett järn-magnesiumsilikat och är en av de vanligast förekommande mineralerna på jorden.

Läs mer >>