Sedan hösten 2019 har Veg Tech sin egen anläggning för framställning av biokol.

Detta är en viktig satsning i Veg Techs hållbarhetsarbete. På den moderna värmeanläggningen förädlas restprodukter från regionala sågverk till biokol samtidigt som det kommer generera i en fossilfri uppvärmning av Veg Techs växthus. Överskott av produkter med inblandning av biokol säljs som jordförbättring till miljömedvetna anläggningsföretag och kommuner med höga krav på jordkvaliteter och utsläpp.

Läs mer >>