Weber har lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%.

Genom att använda sig av en livscykelanalys och därmed välja rätt råmaterial och ta fram förbättringar i produktionen har Weber nu kunnat minska koldioxidutsläppen för de nya golvjämningsprodukterna. En yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar de nya produkterna ca 1000 kg CO2 jämfört med de gamla produkterna.

Läs mer >>