Cementa och Vattenfall fortsätter sitt arbete mot sin vision om noll koldioxidutsläpp från cementprodukter år 2030. Det är tack vare förstudien i projektet CemZero man kunnat se att det finns tekniska grundförutsättningar för en elektrifierad cementtillverkning.

För Cementa skulle en elektrifierad cementtillverkningsprocess innebära att behovet av bränslen tas bort samtidigt som behovet av el blir markant större. Elektrifieringen skulle även möjliggöra en lättare infångning av processutsläpp av koldioxid som uppkommer vid produktionen, vilket även ställer krav på en ny lösning för lagring eller användning av koldioxiden.

Läs mer >>