Biotoptak ger möjlighet att konstruera ursprungliga livsmiljöer för djur, växter och pollinatörer.

Livsmiljöerna för växter och djur är begränsad i städerna och djur som i vanliga fall hade sin hemvist i grönområden har svårt att leva kvar när marken bebyggs av nya bostäder och byggnader. Med Biotoptak bidrar man både till en biologisk mångfald då pollinerande insekter välkomnas, minskad avrinning på ca 55–60% och en grönare infrastruktur som bidrar till ett bättre välmående för de boende. Veg Tech gör det även möjligt att själv välja arter utifrån takets förutsättningar.

Läs mer >>