Caparol har genom ägandeskapet av Naporo valt att inte bara producera hållbara isoleringsprodukter, utan även förnyelsebara, genom användningen av hampa.

Hampabaserade isoleringsmaterial har länge utvecklats av Naporo i Österike och med hjälp av Caparol är vidareutvecklingen säkrad. Hampa har många fördelar, både när det kommer till odlingen men också isoleringsförmågan. För att odla Hampa krävs varken gödningsmedel, växtgifter eller insektsgifter. Det skadar inte heller lokala och perifera ekosystem och är mycket fukthärdigt. Hampa besitter även en hög kvalité när det kommer till ljuddämpning samtidigt som det förbättrar fasadens slaghållfasthet.

Läs mer