I takt med att nya och mer estetiska lösningar på solcellspaneler introduceras så ökar även efterfrågan på solceller. Lindab står för en av dessa moderna liksom estetiska lösningar, nämligen Lindab SolarRoof, ett byggnadsintegrerat solcellstak.

Jämfört med traditionella solcellsanläggningarna som byggs utanpå tak ger byggnadsintegrerade solceller ett estetiskt lyft men även kostnadsbesparingar vid bl.a. takomläggningar eller vid nyproduktion. Lindab kan nu erbjuda ett komplett solcellstak med en tidlöst designad takprofil som integrerats med solpaneler av typen CIGS ihop med växelriktare och optimerare. Husägaren får även tillgång till en app som gör det möjligt att övervaka systemets prestanda och elproduktion.

Läs mer >>