Det senaste åren har allt fler aktörer kommit till insikten att man bör bygga hållbara och miljöriktiga byggnader, och fler och fler väljer därmed att certifiera sina byggnader. Byggmaterialindustriernas medlemsföretag Saint-Gobain är med och driver utvecklingen för ett mer hållbart byggande.

På Saint-Gobains hemsida hållbartbyggande.se redogör man för certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Svanen och hemsidan ska fungera som ett hjälpverktyg för den som arbetar med miljöcertifiering. Syftet är att den som arbetar med miljöcertifiering ska få snabb och smidig hjälp med att hitta produkter och lösningar som bidrar till poäng i olika miljöcertifieringssystem.