Jehander arbetar aktivt för att nå Sveriges miljömål 2020 genom att bryta gamla traditioner och invanda mönster. Tillsammans med betongtillverkaren Lujabetong tillverkar de nu maskinkrossat berg som ett alternativ till naturgrus.

Även om det enligt Tomas Finn, produktionschef på Lujabetong, inte varit en smärtfri process att gå över till maskinsand så finns det tydliga fördelar med användningen av maskinsand istället för naturgrus. En fördel är att det blir mindre sprickor med krossat berg, vilket ger en bättre slutprodukt. En annan fördel är att det krossade materialet är konstant och inte lika varierande som naturgrus som varierar beroende på var i åsen det plockas.

Läs mer >>