byggmaterialinnovation

I vanliga fall används ofta olja eller målarfärg vid behandling av trä för utomhusbruk. En sådan procedur är både dyr, tidskrävande och skadlig för miljön. Därför har SiOO tagit fram en lösning på problemen.

SiOO:X är en naturlig träskyddsbehandling som både erbjuder en miljöanpassad impregnering, samtidigt som den reducerar röta, alger, mögel och smuts för många år framåt. Produkten är baserad på kisel och kalium, naturliga mineraler som redan finns i naturen. Kiseln går in i trät och fungerar som en fysisk spärr mot t ex svampar och andra organismer. Kaliumet används som ett komplement som går bättre in i träet än exempelvis natrium som är vanligt förekommande i andra produkter.

Läs mer >>