SealEcos geomembran i EPDM är gummidukarna med hög hållbarhet samtidigt som de är oerhört motståndskraftiga mot UV-strålning, ozon, rötter och algtillväxt.

Geomembranen används vanligtvis som dammduk i olika trädgårdar och parker men även till större reservoarer inom t ex industri. Dukarna kan även prefabriceras för att anpassas till många olika tätskiktslösningar. Dammdukarna är även en hållbar komponent för att förbättra dagvattenhanteringen då regnvatten kan samlas upp och buffras för att sedan fördelas på ett kontrollerat sätt och därav minska risken för översvämning.

Läs mer >>