Indeko Geo är Caparols moderna vägg- och takmålningsfärg baserad på delvis förnybara råvaror.

Tack vare samarbetet med BASF som utvecklat Biomassbalans-metoden, har man nu kunnat ersätta bindemedlet i IndekoGeo med en 100% biomassbalanserad dispersion. Hållbarheten garanteras även tack vare användningen av ett erkänt certifieringssystem. IndekoGeo har även den uppskattade egenskapen ”dubbel täckkraft” samtidigt som den har en kort torktid. Caparol och BASF samarbete kommer leda till att fler produkter kommer baseras på förnybara bindemedel över tid.

Läs mer >>