Forskarstudenten Céline Montanari vid avdelningen fiber– och polymerteknologi på KTH och WWSC, har utvecklat ett genomskinligt trä, som nu även kan lagra och reglera värme.

Genomskinligt trä togs fram av forskare på Wallenberg Wood Science Center, WWSC KTH, redan 2016. Men den nya utvecklingen av det genomskinliga träet kan nu även bättre isolera värme under kallare förhållanden samtidigt som de under varmare förhållanden kan släppa ut värme för att reglera inomhustemperaturen. Genomskinligheten kommer från borttagningen, eller blekningen, av beståndsdelen lignin samtidigt som nanoteknik används för att tillsätta en polymer som gör trät genomskinligt.

Läs mer >>