Restbetong är ett stort avfallsproblem. Varje år produceras omkring 10 miljarder kubikmeter betong samtidigt som 50 miljoner kubikmeter av dessa aldrig används.

Därför har Mapei utvecklat ett system som omvandlar blöt restbetong till torr ballast som sedan kan återanvändas i produktionen av ny betong. En kubik med restbetong blir till omkring 2200 kg ballast, som lämpar sig lika bra som vilken annan ballast för produktion av betong som helst. Detta gör lösningen både hållbar och ekonomiskt värdefull. Systemet har gett goda resultat när det prövats på 15–20 olika betongproduktionsanläggningar i Norden.

Läs mer >>