Våtmarker är som bekant en livsviktig och mycket värdefull biotop för många växter och djur. Företaget Veg Tech därför tagit fram flytande våtmarker som ger samma vattenreningsprocess och har samma vattenreningsförmåga som naturliga våtmarker.

Ovansidan av våtmarken består av Veg Techs strandmatta som är planterad med inhemska vattenväxter och stommens struktur gör att växternas rötter kan bilda en rotgardin under stommen. Rotgardinen ger en god livsmiljö för vattenrenande mikroorganismer och ger förutsättningar för en god sedimentering av partikelbundna föroreningar.

Produkten kan användas om man vill reducera risken för algblomning, vid restaurering av våtmark och sjöar, som erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer osv.

Läs mer >>