Weber använder sig av livscykelanalys för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel.

Weber har använt sig av livscykelanalyser för sina produkter sedan 1990-talet. Genom att ta reda på var i produktionsprocessen miljöpåverkan är störst kan miljöansträngningarna riktas åt rätt håll för att minimera den negativa miljöpåverkan. Allt från råvaruutvinning till avfallshantering.

Läs mer >>