Moelven har tagit fasta på begreppet återanvändning och därför har tagit fram prefabricerade systemväggar som kan demonteras och återmonteras i nya lägen och skapa nya rumslösningar igen och igen.

De prefabricerade väggarna producerar omkring samma mängd utsläpp som en vanlig platsbyggd vägg, ca 27 kg CO2 per m2 vägg. Vilket i sig inte är något anmärkningsvärt. Utsläppsvinsten görs när behovet av ombyggnation uppkommer. Istället för att då bygga en ny platsbyggd vägg kan Moelvens systemväggar istället bara flyttas, vilket endast ger ett utsläpp på 1,2 kg CO2 per m2.

Läs mer >>