byggmaterial byggmaterialindustrierna innovation adventskalender innovationskalender innovationer bygg material

Lagom till jul vet du mer om byggmaterialindustrin och kan nämna 24 aktuella byggmaterialinnovationer!

Byggmaterialinnovationer kan se ut på många olika sätt från att göra mer med mindre till att framställa nya egenskaper i ett byggmaterial. En gemensam nämnare är att de påverkar hela byggindustrin och skapar förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande.

Bra råvaror är lika viktigt inom matlagning som inom byggandet. Det är inte alltid som kvaliteten, möjligheterna och utvecklingen inom byggmaterialindustrin syns eller uppmärksammas. Nu ändrar vi på det!

Följ Innovationskalendern via vår Twitter @byggmaterialet. Vi garanterar att du varje dag fram till den 24 december får en utökad kunskapsbas och lär dig 24 aktuella byggmaterialinnovationer.

God jul önskar Byggmaterialindustrierna!