Ett massabruk kan producera 2000 ton biopolymer, som är råvaran till bioplast, varje år som bl a skulle kunna användas till allt från lister och kabelisolering till mobilskal.

Bioslam sågs tidigare som ett illaluktande avfall men nu finns det teknik som kan ge slammet ett syfte, bland annat som råvara för att tillverka biologisk nedbrytbar plast. Istället för att elda upp bakterierna i bioslam ser man till att de trivs och ger dem mat så att de relativt snabbt börjar omvandla maten till polymerer. Polymer går under förkortningen PHA och är en grundsten som kan upparbetad till bioplast samtidigt som den är biologiskt nedbrytbar.

Läs mer >>